Grafika z flagą i godłem Polski. Napis: dofinansowano z budżetu państwa.

Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, iż zadanie pod nazwą "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028" zostało dofinansowane kwotą 165 000 zł ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 275 000 zł.

Grafika przedstawiająca symboliczną tarczę z dwiema postaciami oraz tekst: dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.