Dłoń, długopis, napis konsultacje, w tle strzałki skierowane w górę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że od 3 do 16 grudnia 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028.

Rodzina czeteroosobowa na kolorowym tle w ubiorach supermana

Rodzina zastępcza - profesja z misją - więcej na temat kampanii promowania idei rodzicielstwa zastępczego na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.