Grafika z flagą i godłem Polski. Napis: dofinansowano z budżetu państwa.

Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, iż zadanie pod nazwą "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" zostało dofinansowane kwotą 165 000 zł ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 275 000 zł.

Zdjęcie przedstawiające skoroszyty ułożone w stos.

Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, iż zadanie pod nazwą ,,Udzielanie Gminie Jonkowo pomocy finansowanej w formie dotacji celowej w wysokości 3 000 zł. na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 4 kwietnia 2022 roku„ zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.