Uwaga! 30 kwietnia 2024r.  kończy się termin składania wniosków o dodatek osłonowy.

 

Dodatek osłonowy zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie ul. Lipowa 11- Jonkowo.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie jonkowo.naszops.pl/n,dodatek-oslonowy-2024  lub w siedzibie Ośrodka.

Informacji można też zasięgnąć pod nr tel. 89 523 77 64,  89 512 92 10.