Grafika z konturem granic Polski, zawiera tekst: granty ppgr, złóż oświadczenie.

Szanowni Państwo. Przypominamy, o obowiązku złożenia oświadczeń, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1. do umowy darowizny. Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu Granty PPGR,  mają obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu  przez okres 2 lat od daty jego zakończenia przez Gminę Jonkowo.

Narysowany dom na zdjęciu z łąką i niebem.

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo, w zakładce planowanie przestrzenne – ogłoszenia i obwieszczenia, umieszczono informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Jonkowo oraz Mątki.

Grafika z postacią kobiety w tle. Na pierwszym planie karta wyborcza z zaznaczonymi opcjamiwyboru.

Gminna Komisja Wyborcza w Jonkowie informuje, że nadanie numerów dla list kandydatów odbędzie się 18 marca 2024 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2 (sala sesyjna).

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - 
- Katarzyna Stańko

Zdjęcie monet ułożonych w trzy stosy.

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Jonkowo przypomina o terminie płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który przypada 15 marca 2024 r.