Zdjęcie przedstawiające ołówek oparty na notatniku.

Zadanie pn.: „Udzielenie Gminie Jonkowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 3 000 zł na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 21 stycznia 2021 roku” zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Długopis leżący na skoroszycie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że Wójt Gminy Jonkowo, Zarządzeniem Nr 115/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. ogłosił konsultacje społeczne o zasięgu gminnym, których celem było poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Jonkowo do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021- 2028. Ustalono termin konsultacji od dnia 3.12.2020 r. do dnia 16.12.2020 r.