Grafika z flagą i godłem Polski. Napis: dofinansowano z budżetu państwa.

Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, iż zadanie pod nazwą "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" zostało dofinansowane kwotą 165 000 zł ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 275 000 zł.

Zdjęcie przedstawiające kilka par rąk ułożonych jedna na drugiej w geście przyjaźni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że od 16 listopada 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie (niski parter pomieszczenia po byłej aptece) będą odbywały się bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.