Łąka, niebo i symboliczny rysunek domu.

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ, o numerze FERS.01.03-IP.09-0086/23.

Zdjęcie mężczyzn na rowerach podczas wyścigu kolarskiego.

Rusza Otwarta Szosowa Liga Kolarska o Puchar Warmii i Mazur pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Radosława Króla. W ramach Ligi mamy w planie rozegranie co najmniej 6 wyścigów.

Książki ułożone w stos, logotyp programu i tekst: narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0.

Z przyjemnością informujemy, iż szkoły z terenu Gminy Jonkowo, które złożyły wniosek zostały objęte wsparciem finansowym przeznaczonym na realizację działań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025.

Zdjęcie psa biegnącego po trawniku.

Poszukujemy właściciela psa znalezionego w dniu 18.04.2024 w Mątkach. Obecnie pies przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach. Właściciela prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 534 204 420.

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009-2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Grafika: dłonie wyciągnięte ku górze, herb województwa warmińsko-mazurskiego.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs na wyłonienie składu „Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

Zdjęcie strzykawek leżących na stosie.

Ukończyłeś 65 lat i masz choroby przewlekłe? Szczepienie przeciw pneumokokom jest teraz dla Ciebie bezpłatne. 

Grafika z flagą i godłem Polski. Napis: dofinansowano z budżetu państwa.

Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanym dla Gminy Jonkowo dofinansowaniu informujemy, iż zostało podpisane porozumienie dotyczące przekazania środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024” w łącznej kwocie 48 847,00 zł.