Zdjęcie przedstawiające długopis leżący na skoroszycie.

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na etapie trwającej weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę Jonkowo, wskazało na konieczność potwierdzenia zatrudnienia w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej krewnego ucznia w linii prostej, wskazanego w złożonym oświadczeniu.

Grafika przedstawiająca urnę wyborczą i kartkę z oddanym głosem. Napis: wybory sołeckie.

W związku z rezygnacją obecnego sołtysa wsi Wołowno, wójt Gminy Jonkowo zwołuje wybory uzupełniające celem dokonania wyboru sołtysa.

Zdjęcie przedstawiające krowy na łące.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie poszukuje doradcy do obsługi gminy Jonkowo i Gietrzwałd. 

Zdjęcie wykonane od tyłu, przedstawiające młodą osobę piszącą długopisem na kartce długi tekst.

Już w najbliższy czwartek, 11.11.2021 r., rozegrane zostanie największe w Polsce dyktando. Do wspólnej zabawy zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić na ile dobrze znają ortografię, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla innych. Najważniejszym celem Dyktanda na Święto Niepodległości jest bowiem zebranie jak największych środków dla potrzebujących. 

Zdjęcie przedstawiające dwie małe świnie śpiące obok siebie

Plan bezpieczeństwa biologicznego jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB powinien zawierać zarówno mapy sytuacyjne, jak i analizę ryzyka przeprowadzoną w gospodarstwie, co pozwali ocenić i ewentualnie modyfikować stan zabezpieczenia fermy pod względem biobezpieczeństwa.

Zdjęcie przedstawiające ziemniaki wysypujące się z worka.

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na webinarium pn. „Rozwiązania technologiczne z zakresu zbioru roślin i przechowywania plonów z uwzględnieniem metod ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych ziemniaka”,  organizowanym w dniu  10.11.2021 roku o godz. 10:00 które odbędzie się  na platformie ZOOM.

Grafika przedstawiająca dwie tabliczki na tle zieleni. Na tabliczkach napisy: Pupki oraz sołtys i rada sołecka

Rada Sołecka wraz z Mieszkańcami wsi Pupki informują, że w dn. 17.10.2021 r. odbyło się w świetlicy wiejskiej spotkanie, którego uczestnikami byli Sołtys wsi Pupki, Rada Sołecka, mieszkańcy oraz Radny Bartłomiej Kolasa.

Zdjęcie przedstawiające młodą osobę piszącą długopisem na kartce.

Portal edukacyjny dyktanda.pl serdecznie zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w specjalnym dyktandzie z okazji Święta Edukacji Narodowej!