Kierownictwo Urzędu Gminy Jonkowo

Wójt - Jacek Jatkiewicz

Zastępca wójta - Tomasz Stanisław Adrjan

Sekretarz - --------

Skarbnik - Marzena Górska