Zdjęcie kalkulatora i długopisu leżących na kartce z tabelami.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta / inspektora do spraw płac.

Grafika przedstawiająca ołówek piszący na kartce a w tle herb gminy i tekst: ogłoszenie, www.jonkowo.pl

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Tekst jednolity w Dz. U. 2022, poz. 1343, z późn. zm.), Gmina Jonkowo ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Stół z leżącym skoroszytem i okularami. Herb gminy i napis: Gmina Jonkowo, ogłoszenie.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referent / inspektor do spraw zamówień publicznych.

Zdjęcie monet ułożonych w stos, widzianych przez lupę.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referent / inspektor do spraw zamówień publicznych.

Zdjęcie dłoni trzymającej szklaną kulę ziemską przyozdobioną liśćmi.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referent do spraw ochrony środowiska / inspektor do spraw ochrony środowiska.

Zdjęcie kalkulatora leżącego na dokumentach.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta / inspektora do spraw płac.

Zdjęcie kalkulatora i długopisu leżących na kartce z tabelami.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektora / starszego inspektora do spraw płac.

Zdjęcie kalkulatora leżącego na dokumentach.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektora / starszego inspektora do spraw płac.