Grafika przedstawiająca cztery dorosłe postaci  oraz napis badanie kontrolne w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021

Wójt Gminy Jonkowo uprzejmie informuje, iż w dniach od 12 do 24 listopada 2021 roku Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Zdjęcie przedstawiające długopis leżący na skoroszycie.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw budownictwa.

Grafika przedstawiająca osobę piszącą na kartce. Na pierwszym planie słupki wykresu.

Uprzejmie informuję, że do 30 września 2021 roku jest obowiązek Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Istnieje możliwość dokonania spisu w Urzędzie Gminy w Jonkowie, pokój nr 4. Gminne Biuro Spisowe pełni dyżur od dnia 6 września w każdy poniedziałek i środę w godz. od 15.00-18.00.

Zdjęcie przedstawiające budynek Urzędu Gminy

Wójt Gminy Jonkowo informuje o zebraniu Sołtysów dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2022, które odbędzie się 30.08.2021 roku o godzinie 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Napis ogłoszenie. W tle postać siedząca przy stole i pisząca na kartce.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o zebraniu Sołtysów, które odbędzie się 28.06.2021 roku o godzinie 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Zdjęcie przedstawiające cztery skoroszyty leżące na stosie.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw księgowości oświaty.

Grafika przedstawiająca skoroszyt i okulary oraz herb gminy z napisem Gmina Jonkowo, ogłoszenie.

Wójt Gminy Jonkowo zarządza przeprowadzenie na obszarze Gminy Jonkowo konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Zdjęcie: pióro do pisania leżące na kartce, na bokuk okulary.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw gospodarki komunalnej.