Zdjęcie przedstawiającą ręce pacjenta i pielęgniarki podczas badania pulsu i ciśnienia.

"Centrum Medyczne Pielęgniarek i Położnej "FLORENCJA" Stanulewicz-Kowalczyk i Partnerzy" działająca w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział Olsztyn jest niezależną Spółką Medyczną.

Grafika zawierająca zdjęcie elektronicznego stetoskopu logo w kształcie domku i dłoni oraz napis: domowa opieka medyczna

Przychodnia Medicus w Giedajtach realizuje program ministerstwa zdrowia: "Domowa Opieka Medyczna - elektroniczny stetoskop". Do kogo jest skierowany program elektronicznego stetoskopu?