Wypełniając obowiązek  informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, iż zadanie pod nazwą "Udzielenie w 2024 roku dotacji na dofinansowanie zadań własnych, związanych z rozwojem rodzinnych domów pomocy" zostało dofinansowane kwotą 79.067,93 zł ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 177.614,92 zł.

 

Baner informacyjny o przyznanej dotacji. Treść banera we wstępie artykułu.

 

Załącznik:

Plik z banerem informacyjnym o przyznanych środkach z budżetu państwa. (plik PDF, rozmiar: 466 kB)