Zdjęcie pachołka drogowego.

W związku z prognozowanym pogorszeniem się pogody w weekend, planowane zamknięcie DW 527 w dniach 04.11.2022 do 06.11.2022 r. zostaje odwołane.

Zdjęcie przedstawiające walec drogowy.

Firma Budimex S.A informuje, iż w dniach 04-06.11.2022 r. planowane jest wykonywanie górnej warstwy bitumicznej SMA całą szerokością jezdni. W związku z powyższym zamknięte zostaną następujące odcinki:

Zdjęcie pachołka drogowego. W tle walec drogowy.

W związku z warunkami pogodowymi odwołujemy zamknięcie odcinka drogi DW 527 na czas układania SMA zaplanowane na 21.10.2022 r.

Zdjęcie przedstawiające dwa walce drogowe.

Firma Budimex S.A informuje, iż w dniach 20-21.10.2022 r. planowane jest wykonywanie górnej warstwy bitumicznej SMA całą szerokością jezdni. W związku z powyższym zamknięte zostaną następujące odcinki drogi wojewódzkiej nr 527: