Prezes Krajowej Izby Kominiarzy informuje, że od 18 września 2023 r. został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Będzie to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Rozszerzeniu ulegnie zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Wymagać to będzie uzyskania od właścicieli, zarządców i administratorów określonych informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dotąd dla służby kominiarskiej.

 

Załączniki:

Pełna treść komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy (plik PDF, rozmiar: 92 kB)

Załącznik do komunikatu, onformacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła  (plik PDF, rozmiar: 69 kB)

Komunikat Cechu Kominiarzy "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" (plik PDF, rozmiar 43 kB)