Zdjęcie przedstawiające dwa walce drogowe podczas pracy.

Szanowni Mieszkańcy. Informujemy, że ze względu na układanie warstw bitumicznych, mogą występować utrudnienia w osiedlowym ruchu drogowym.

Zdjęcie wylewki kranu z kapiącą wodą.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 26 września 2023 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jonkowie zaopatrującego miejscowości: Jonkowo, Warkały, Giedajty, Mątki, Łomy, Garzewko, Węgajty, Polejki oraz Różynka w gm. Świątki i wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Jonkowie.

Zdjęcie spadającej kropli wody.

W związku z wprowadzeniem warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie miejscowości: Jonkowo, Warkały, Giedajty, Mątki, Łomy, Garzewko, Węgajty, Polejki oraz Różynka w gm. Świątki, Zakład Gospodarki Komunalnej podjął działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody w postaci intensywnego płukania sieci wodociągowej. Zostały pobrane kolejne próbki wody do badań. Oczekujemy na wyniki z laboratorium (3 dni robocze). Po uzyskaniu prawidłowych wyników zostaną one przesłane do PSSE w Olsztynie w celu wydania komunikatu wygaszającego.

Zdjęcie przedstawiające fragment dachu z kominem i ławką kominiarską

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy informuje, że od 18 września 2023 r. został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Będzie to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków