Zdjęcie pachołka drogowego. W tle walec drogowy.

W związku z warunkami pogodowymi odwołujemy zamknięcie odcinka drogi DW 527 na czas układania SMA zaplanowane na 21.10.2022 r.

Zdjęcie przedstawiające dwa walce drogowe.

Firma Budimex S.A informuje, iż w dniach 20-21.10.2022 r. planowane jest wykonywanie górnej warstwy bitumicznej SMA całą szerokością jezdni. W związku z powyższym zamknięte zostaną następujące odcinki drogi wojewódzkiej nr 527:

Zdjęcie przedstawiające pigułki wysypujące się z pojemnika.

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało na teren Gminy Jonkowo za pośrednictwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie tabletki zawierające jodek potasu.

Zdjęcie pasów na przejściu dla pieszych.

W związku z realizacją zadania pt.: "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1203N (Nowe Kawkowo) w ok. km 6+950 w formule zaprojektuj i wybuduj" informujemy, iż w dniach 11.10.2022 - 04.11.2022 r. w miejscowości Nowe Kawkowo będą prowadzone roboty budowlane, które mogą powodować tymczasowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych.