Zdjęcie przedstawiające szyny kolejowe na betonowych podkładach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie informuje, że z dniem 23.10.2023 roku zostaje wznowiony ruch pociągów (do prędkości 70 km/h) na linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo na odcinku Gutkowo-Pieniężno.

Zdjęcie przedstawiające fragment dachu z kominem i ławką kominiarską

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie (dalej: Organ, PINB) przypomina, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy —Prawo budowlane. W szczególności dotyczy to sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zdjęcie przedstawiające dwa walce drogowe podczas pracy.

Szanowni Mieszkańcy. Informujemy, że ze względu na układanie warstw bitumicznych, mogą występować utrudnienia w osiedlowym ruchu drogowym.

Zdjęcie wylewki kranu z kapiącą wodą.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 26 września 2023 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jonkowie zaopatrującego miejscowości: Jonkowo, Warkały, Giedajty, Mątki, Łomy, Garzewko, Węgajty, Polejki oraz Różynka w gm. Świątki i wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Jonkowie.