Zdjęcie pieca typu koza z palącym się ogniem.

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2022/2023, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie (dalej: Organ, PINB) przypomina, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy –Prawo budowlane. W szczególności dotyczy to sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zdjęcie przedstawiające walec drogowy.

Firma Budimex S.A informuje, iż w dniach 21-23.09.2022 r. planowane jest wykonywanie górnej warstwy bitumicznej SMA całą szerokością jezdni. W związku z powyższym zamknięte zostaną następujące odcinki:

Zdjęcie jezdni w obszarze leśnym.

Z uwagi na coraz większą ilości nielegalnych zajęć pasa drogowego w ciągach dróg wojewódzkich, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że wszelkie zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz prowadzenie w jego granicach jakichkolwiek robót i innych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zm.) wymaga pisemnej zgody zarządcy drogi. tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz podlega opłacie.

Zdjęcie przedstawiające dwa walce drogowe.

W związku z przebudową ulic: Hanowskiego, Sosnowej, Brzozowej, Dębowej i Świerkowej w miejscowości Jonkowo w dniach 08.09.2022 – 09.09.2022 planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej. Z powodu prowadzonych robót budowlanych mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.