Grafika z logo głównego urzędy nadzoru budowlanego oraz tekstem: komunikat

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Zdjęcie barierki ze znakiem ostrzegawczym A-14 - roboty drogowe

Firma Budimex S.A informuje, że w okresie od 18.01.2023 r. do 30.06.2023 r., nastąpi przebudowa obiektu M2 na strudze Trojańskiej, w wyniku czego mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Zdjęcie rozkopanej studni kanalizacyjnej oraz rur.

Firma Budimex S.A informuje, iż w dniach 18-20.01.2023 r. planowane jest wykonywanie konstrukcji na drodze gminnej nr 157006N w miejscowości Stękiny. W związku z powyższym droga zostanie zamknięta na czas wykonywania robót budowlanych.

Zdjęcie transformatora sieciowego i izolatorów elektrycznych

Energa Operator informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 11.01.2023 r. w godz. 8:30-11:00 dla odbiorców zamieszkałych w Jonkowie przy ul. Klonowej, Leśnej, Brzozowej, Sosnowej, Świerkowej, Bukowej, Dębowej oraz części ul. Hanowskiego.