Zdjęcie jezdni w obszarze leśnym.

Z uwagi na coraz większą ilości nielegalnych zajęć pasa drogowego w ciągach dróg wojewódzkich, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że wszelkie zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz prowadzenie w jego granicach jakichkolwiek robót i innych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zm.) wymaga pisemnej zgody zarządcy drogi. tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz podlega opłacie.

Zdjęcie przedstawiające dwa walce drogowe.

W związku z przebudową ulic: Hanowskiego, Sosnowej, Brzozowej, Dębowej i Świerkowej w miejscowości Jonkowo w dniach 08.09.2022 – 09.09.2022 planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej. Z powodu prowadzonych robót budowlanych mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Zdjęcie przedstawiające walec drogowy.

W związku z przebudową ulic: Hanowskiego, Sosnowej, Brzozowej, Dębowej i Świerkowej w miejscowości Jonkowo w dniach 01.09.2022-02.09.2022 r. planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowych. Zważywszy na prowadzone prace budowlane wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na w/w ulicach.

Zdjęcie pachołka drogowego. W tle walec drogowy.

Firma Budimex S.A informuje, iż w dniach 13-17.09.2022 r. planowane jest wykonywanie górnej warstwy bitumicznej SMA całą szerokością jezdni. W związku z powyższym zamknięte zostaną następujące odcinki: