Zdjęcie barierki ze znakiem ostrzegawczym A-14 - roboty drogowe

Firma Budimex S.A informuje, że w okresie od 18.01.2023 r. do 30.06.2023 r., nastąpi przebudowa obiektu M2 na strudze Trojańskiej, w wyniku czego mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Zdjęcie rozkopanej studni kanalizacyjnej oraz rur.

Firma Budimex S.A informuje, iż w dniach 18-20.01.2023 r. planowane jest wykonywanie konstrukcji na drodze gminnej nr 157006N w miejscowości Stękiny. W związku z powyższym droga zostanie zamknięta na czas wykonywania robót budowlanych.

Zdjęcie transformatora sieciowego i izolatorów elektrycznych

Energa Operator informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 11.01.2023 r. w godz. 8:30-11:00 dla odbiorców zamieszkałych w Jonkowie przy ul. Klonowej, Leśnej, Brzozowej, Sosnowej, Świerkowej, Bukowej, Dębowej oraz części ul. Hanowskiego.

Zdjęcie barierki drewnianego mostu na rzece.

Firma Budimex informuje, że dniu 08.11.2022 r. planowane jest zamknięcie mostu tymczasowego na rzece Pasłęce w miejscowości Pelnik. Zamkniecie spowodowane jest koniecznością montażu barier mostowych.