Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 26 września 2023 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jonkowie zaopatrującego miejscowości: Jonkowo, Warkały, Giedajty, Mątki, Łomy, Garzewko, Węgajty, Polejki oraz Różynka w gm. Świątki i wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Jonkowie.

 

Załączniki:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie (plik PDF, rozmiar: 154 kB)