Zdjęcie kalkulatora i długopisu leżących na kartce z tabelami.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektora / starszego inspektora do spraw płac.

Zdjęcie kalkulatora leżącego na dokumentach.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektora / starszego inspektora do spraw płac.

Zdjęcie skoroszytu, na którym leży długopis. Wewnątrz napis: ogłoszenie o naborze.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektora / starszego inspektora do spraw funduszy zewnętrznych. 

Zdjęcie przedstawiające długopis leżący na skoroszycie.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie.

Zdjęcie skoroszytu, na którym leży długopis. Wewnątrz napis: ogłoszenie o naborze.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektora / starszego inspektora do spraw funduszy zewnętrznych. 

Zdjęcie przedstawiające skoroszyt-notatnik z opartym na nim ołówkiem.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta / inspektora do spraw oświaty.

Stół z leżącym skoroszytem i okularami. Herb gminy i napis: Gmina Jonkowo, ogłoszenie.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta / inspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego. 

Zdjęcie skoroszytu, na którym leży długopis. Wewnątrz napis: ogłoszenie o naborze.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektora / starszego inspektora do spraw funduszy zewnętrznych.