Szanowni Mieszkańcy. Przypominamy o możliwości załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Od czerwca br. Gmina Jonkowo uruchomiła platformę internetową e.jonkowo.pl, która  daje użytkownikowi (mieszkańcowi, podatnikowi czy przedsiębiorcy) szereg nowych możliwości wejścia w interakcję z gminą poprzez dostępne na niej e-usługi.

Dzięki platformie internetowej można załatwić szereg spraw, które teraz wymagają wizyty w urzędzie. Wśród nich należy wymienić m.in. zagadnienia związane z podatkami lokalnymi (od nieruchomości, środków transportu, rolnego czy leśnego) od osób fizycznych i prawnych. Dzięki platformie możliwe jest także złożenie deklaracji podatkowej, sprawdzenie zaległości podatkowych oraz dokonanie płatności dzięki dostępnej usłudze e-płatności. 

Przez platformę można składać także wnioski:

  • o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
  • o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych-   zatwierdzenie podziału nieruchomości.

Udogodnieniem na portalu Cyfrowego Urzędu dla zarejestrowanych mieszkańców jest system powiadomień. Każdy zarejestrowany użytkownik może wybrać temat powiadomień, które będzie otrzymywał  poprzez SMS lub e-mail.  Otrzymywane informacje można zdefiniować tematycznie np. o zbliżających  się terminach płatności podatków, imprezach organizowanych przez gminę lub sprawach dotyczących danego sołectwa.

Pierwszym krokiem, aby korzystać w pełni z możliwości jakie daje platforma jest przeprowadzenie rejestracji. Po założeniu konta (prawy górny róg – REJESTRACJA) kolejnym krokiem będzie weryfikacja podanych przy rejestracji danych. Zrobimy to za pomocą profilu zaufanego lub jednokrotnego, osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy celem potwierdzenia tożsamości. 

Link do platformy cyfrowego urzędu: https://e.jonkowo.pl