Grafika przedstawiająca drzewo bonzai trzymane w dłoniach. W tle łąka z kwiatami.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko starszy inspektor do spraw ochrony środowiska / inspektor do spraw ochrony środowiska.

Zdjęcie ulicznej lampy solarnej.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta/inspektora do spraw infrastruktury drogowej i energetyki.

Grafika przedstawiająca dwie dłonie. Jedna trzyma kulę ziemską, druga - drzewo.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko starszy inspektor do spraw ochrony środowiska / inspektor do spraw ochrony środowiska.

Grafika przedstawiająca pochylony ołówek i herb. Tekst o treści: ogłoszenie. www.jonkowo.pl

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej We Wrzesinie.

Zdjęcie przedstawiające osobę siedzącą przy stole, która pisze po kartce papieru. Na zdjęciu tekst: ogłoszenie

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo, na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska.

Grafika przedstawiająca drzewo bonzai trzymane w dłoniach. W tle łąka z kwiatami.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko starszy inspektor do spraw ochrony środowiska / inspektor do spraw ochrony środowiska.

 

Zdjęcie przedstawiające kalkulator i długopis. W tle stos kartek.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo, na stanowisko inspektora do spraw wymiaru / referenta do spraw wymiaru.

Dłoń trzymająca białą kartkę z napisem ogłoszenia, adresem strony www i herbem gminy.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo, na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska.