Grafika przedstawiająca osoby poruszające się różnymi środkami komunikacji. Napis: Jak przemieszczać się w MOF? Ankieta: 4-25.08.2021.

Samochód to wygoda, poczucie komfortu i niezależność. Dowiezie nas do pracy, a dzieci do szkoły, pozwoli podrzucić znajomych czy rodzinę, dojechać na wakacje. Można w nim przewieźć zakupy. Są tacy, którzy traktują go jak dodatkowy pokój w domu lub mobilne biuro. Co tu dużo pisać.  Auto to auto.

Grafika z logo programu mobilności MOF oraz napis: mobilność w MOF.

Czym jest PZMM?

To skrót od pełnej nazwy dokumentu: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej, z angielskiego: Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). To kompleksowy i strategiczny dokument, traktowany jako narzędzie do planowania sposobów przemieszczania się w określonym ośrodku miejskim. Uwzględnia szeroki kontekst funkcjonowania miasta w perspektywie wieloletniej. Wiąże się z koniecznością ograniczania liczby aut na rzecz rowerów i środków komunikacji zbiorowej. Ma zmniejszyć konsekwencje emisji CO2 dla środowiska i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg.

Grafika przedstawiająca osoby poruszające się różnymi środkami komunikacji. Napis: Jak przemieszczać się w MOF? Ankieta: 4-25.08.2021.

Niebawem w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności. Celem tego dokumentu jest takie zaplanowanie sposobów przemieszczania się w MOF Olsztyna, które pozwolą każdemu mieszkańcowi docierać do pracy czy szkoły bezpiecznie, komfortowo i sprawnie.

Zdjęcie przedstawiające różnej wielkości probówki i menzurki laboratoryjne.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych we Wrzesinie i w Nowym Kawkowie przygotowali i złożyli do Urzędu Gminy w Jonkowie wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z  rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Zdjęcie przedstawiające stary piec - westfalkę.

Urząd Gminy w Jonkowie przypomina, iż od dnia 01 lipca 2021r, na właścicielach lub zarządcach budynków, spoczywa obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w  budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Grafika zawierająca tekst: zus, platforma usług elektronicznych

Jeżeli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie. Zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie 21 lipca 2021 r. w godz. 8.30 - 13.30

Grafika przedstawiająca pochylony ołówek i herb. Tekst o treści: ogłoszenie. www.jonkowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że począwszy od 01.07.2021 r. obsługą programu „Dobry start” będzie zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zdjęcie. Widok z lotu ptaka na biurko na którym leży kartka i długopis. Z lewej napis: ogłoszenie

Ze względu na panujący upał zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2018  Wójta Gminy Jonkowo z dnia 9 sierpnia 2018 r., we wtorek 22 czerwca br. Urząd Gminy Jonkowo pracuje do godz. 14.00.