Grafika z logo programu mobilności MOF oraz napis: mobilność w MOF.

Czym jest PZMM?

To skrót od pełnej nazwy dokumentu: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej, z angielskiego: Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). To kompleksowy i strategiczny dokument, traktowany jako narzędzie do planowania sposobów przemieszczania się w określonym ośrodku miejskim. Uwzględnia szeroki kontekst funkcjonowania miasta w perspektywie wieloletniej. Wiąże się z koniecznością ograniczania liczby aut na rzecz rowerów i środków komunikacji zbiorowej. Ma zmniejszyć konsekwencje emisji CO2 dla środowiska i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg.

Grafika przedstawiająca osoby poruszające się różnymi środkami komunikacji. Napis: Jak przemieszczać się w MOF? Ankieta: 4-25.08.2021.

Niebawem w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności. Celem tego dokumentu jest takie zaplanowanie sposobów przemieszczania się w MOF Olsztyna, które pozwolą każdemu mieszkańcowi docierać do pracy czy szkoły bezpiecznie, komfortowo i sprawnie.

Zdjęcie przedstawiające różnej wielkości probówki i menzurki laboratoryjne.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych we Wrzesinie i w Nowym Kawkowie przygotowali i złożyli do Urzędu Gminy w Jonkowie wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z  rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Zdjęcie przedstawiające stary piec - westfalkę.

Urząd Gminy w Jonkowie przypomina, iż od dnia 01 lipca 2021r, na właścicielach lub zarządcach budynków, spoczywa obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w  budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Grafika zawierająca tekst: zus, platforma usług elektronicznych

Jeżeli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie. Zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie 21 lipca 2021 r. w godz. 8.30 - 13.30

Grafika przedstawiająca pochylony ołówek i herb. Tekst o treści: ogłoszenie. www.jonkowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że począwszy od 01.07.2021 r. obsługą programu „Dobry start” będzie zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zdjęcie. Widok z lotu ptaka na biurko na którym leży kartka i długopis. Z lewej napis: ogłoszenie

Ze względu na panujący upał zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2018  Wójta Gminy Jonkowo z dnia 9 sierpnia 2018 r., we wtorek 22 czerwca br. Urząd Gminy Jonkowo pracuje do godz. 14.00. 

Zdjęcie przedstawiające długopis leżący na skoroszycie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora.