Grafika z ciemnym tłem i kwiatem róży. Napis Andrzej Chodorowski - wspomnienie.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 21.05.2022 r. na wieczną służbę do domu Pana odszedł w wieku 99 lat druh Antoni Chodorowski, zasłużony strażak ochotnik, długoletni Prezes Zarządu OSP Szałstry. To za czasów jego prezesury powstał budynek OSP w Szałstrach.

Grafika przedstawiająca osoby poruszające się różnymi środkami komunikacji. Napis: Jak przemieszczać się w MOF? Spotkania 11.05 - 9.06.2022 r..

Od lata 2021 r. trwają prace nad aktualizacją Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Olsztyna. Projekt dokumentu, którego kształt został wypracowany m.in. w wyniku konsultacji społecznych, jest gotowy. Przed nami ostatni etap konsultacji, w czasie których będzie można zgłaszać opinie nt. projektu.

Wkrętaki i wkręty leżące na szklanym blacie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie ogłasza nabór na stanowisko konserwator w Szkole Podstawowej w Jonkowie, ul. ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo.

Grafika z sercem w barwach Ukrainy oraz dwie dłonie wyciągnięte w geście pomocy.

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy.

Grafika z trzymającymi się dłońmi w barwach ukraińskich wewnątrz serca w barwach biało-czerwonych.

Od 21 kwietnia 2022 r. wnioski w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 40 zł., należy składać do GOPS Jonkowo ul. Lipowa 11.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz flaga Ukrainy

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Grafika przedstawiająca dwie dłonie w barwach ukraińskich.

Mieszkańcy gminy Jonkowo, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnieni są do świadczenia w kwocie 40 zł dziennie na osobę.

Mozaika: serce z kwiatów w barwach Ukrainy, w środku serce w barwach Polski

W załącznikach zamieszczamy informacje i wzory dokumentów umożliwiających ubieganie się o świadczenia i pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy, ich przedstawicieli lub opiekunów w zakresie świadczeń jednorazowych, bezpłatnej pomocy psychologicznej, doraźnych świadczeń z pomocy społecznej i pomocy żywnościowej.