Grafika z mapami Polski i Ukrainy w barwach narodowych.

Ukraińcy, którzy w związku z wydarzeniami w swoim kraju potrzebują pomocy mogą ją uzyskać na wiele sposobów. W rozwinięciu artykułu znajdują się istotne informacje dotyczące pobytu w Polsce.

Grafika z bukietem tulipanów i napisem: życzenia z okazji dnia kobiet.

Wszystkim Paniom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet najserdeczniejsze życzenia radości dnia powszedniego i spełnienia wszystkich marzeń, nawet tych, które na pozór wydają się niewykonalne.

Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko oraz Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Sławomir Wydymus.

Zdjęcie śrubokrętów, kluczy i narzędzi ślusarskich.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie poszukuje kandydatów na stanowisko pracy konserwator/woźny w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,75 etatu (30 godzin tygodniowo), zatrudnienie od 05.07.2022 r.

Zdjęcie monet ustawiony w trzy stosy. W tle widoczne budynki.

Sołtys wsi Wrzesina w dniach: 4 lutego 2022 r. (piątek) w godzinach 19:00-20:00 oraz 5 lutego 2022 r. w godzinach 10:00-11:00 będzie pełnił dyżur w sali przy OSP Wrzesina w celu odbioru przez mieszkańców decyzji podatkowych na 2022 rok.

Grafika z napisem polski ład, flagą polski oraz grafiką w kształcie mapy kraju.

Szanowni Państwo, od wtorku 11 stycznia 2022 r. w urzędach skarbowych krajowa administracja skarbowa uruchamia dyżury podatkowe o Polskim Ładzie.

Banner z logo programu 500 plus oraz Rodzinnym kapitałem opiekuńczym

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłaca. Gminy Natomiast będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Zdjęcie poglądowe przedstawiające wodomierz.

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej oraz w trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie prosi o przekazywanie informacji o stanie wodomierzy według poniższego harmonogramu.

Zdjęcie przedstawiające otwarty segregator z dokumentami oraz długopis leżący na kalkulatorze.

Rodzice lub opiekunowie prawni, uczniowie pełnoletni, którzy jeszcze nie dostarczyli do Urzędu Gminy w Jonkowie wypełnionej karty ucznia, dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanej osoby w PPGR lub dokumentów potwierdzających stopnień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci/pradziadka/prababci (odpisy aktów urodzenia) proszone są o ich dostarczenie do Urzędu Gminy do dnia 09.12.2021 r. do godz. 15:00.