Zdjęcie dwóch kobiet na stadionie podczas gry w piłkę nożną.

Już tylko do 6 marca można zgłaszać drużyny do największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci – Pucharu Tymbarku. Na zwycięzców czekają niezwykłe nagrody – finał na PGE Narodowym, uczestnictwo w meczu reprezentacji Polski oraz spotkanie z kadrą narodową. Drużyny mogą zgłaszać zarówno nauczyciele wychowania fizycznego czy edukacji wczesnoszkolnej, jak i rodzice.

Grafika przedstawiająca autobus komunikacji miejskiej i tramwaj oraz ludzi oczekujących na przystankach.

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, firma Wolański sp. z o.o. z Warszawy, realizuje badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja efektów wsparcia w ramach II osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020. Jednym z celów badania jest ocena wpływu inwestycji transportowych na poprawę jakości transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polska Wschodnia.

Zdjęcie nóg osoby wykonującej ćwiczenia rehabilitacyjne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej w srócie: KRUS) zaprasza na bezpłatną rehabilitację leczniczą w centrach rehabilitacji rolników.

Grafika z rysunkiem drzew oraz napisem: czyste sołectwo.

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu Czyste Sołectwo 2024, realizowanego przez organizację odzysku ASEKOL PL we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Zdjęcie traktora z maszyną rolniczą na polu.

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

Rolnicze protesty miały już miejsce jesienią 2023 r. i były pochodną błędów podejmowanych przez poprzednio rządzących. Rolnicy protestują w słusznej sprawie, bo zachowanie produkcji rolnej decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

Zdjęcie dwóch żołnierzy siedzących na czołgu podczas manewrów wojskowych.

Od 12 lutego 2024 r. (poniedziałek), na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP od lutego do końca maja.

Grafika przedstawiająca kontury zabytków warmińskich oraz napis: szlak świętej warmii.

Stowarzyszenie "Szlak Świętej Warmii" zaprasza na warsztaty w formule Open Space Technology, podczas których wspólnie wypracujemy priorytety strategii rozwoju Szlaku Świętej Warmii.

Zdjęcie smartfona i długopisu leżących na skoroszycie.

W ramach projektu naukowego UWM w Olsztynie, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Algorytm monitorowania dynamiki zachowań komunikacyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych w aspekcie innowacji i zagrożeń” zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Wasze opinie są ważne. Jeśli chcecie zmian lub jesteście zadowoleni z oferty transportu i stanu dróg w naszej gminie to prosimy o wypełnienie arkusza – to zajmie zaledwie 10 minut. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny oraz anonimowy.