Zdjęcie trawiastego placu pomiędzy dwoma budynkami.

Konkretnie chodzi o siłownię plenerową, z której korzystałaby tutejsza młodzież. Zdobycie środków na ten cel zależy od wyników głosowania internetowego.

Grafika z klapsem filmowym oraz napisem: moja wizja zerooo

Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w związku z kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, organizuje V edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym”.

Zdjęcie długopisu, okularów i kartki z napisem zebranie wiejskie, leżących na stole.

Sołtys oraz Rada Sołecka sołectwa Wrzesina zapraszają mieszkańców Wrzesiny na zebranie wiejskie, które odbędzie się 7 września 2023 r. (czwartek) w sali OSP Wrzesina o godz. 19:00 (I termin). W przypadku braku kworum II termin wyznaczony zostaje na godz. 19:15.

Grafika przedstawiająca pięć postaci podczas wykonywania różnych prac ogrodowych i porządkowych..

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza organizacje działające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w konkursie „Lokalne Ekopraktyki”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Zdjęcie rąk rzeźbiarza podczas wykonywania rzeźby.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza do udziału w II Warmińsko-Mazurskim Przeglądzie Sztuki Powszechnej.

Zdjęcie przedstawiające kartki książki.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza konkurs pn.: „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina.

Grafika z rysunkiem drzew oraz napisem: czyste sołectwo.

Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw / sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją.

Zdjęcie bochenka chleba przykrytego kłosami zboża.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Samorządu Warmińsko-Mazurskiego informuje,  że tegoroczne Wojewódzkie Święto Plonów odbędzie się 17 września na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku.