Grafika przedstawiająca sowę. W tle mozaika z trójkątów. Tekst: Fundusz Ziemi Olsztyńskiej.

Zachęcamy do składania wniosków o stypendium Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” na rok szkolny i akademicki 2023/2024.

Zdjęcie kartek książki widocznych od boku.

Zapraszamy sołtysów, lokalnych liderów i aktywnych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w Akademii Partycypacji i Animacji.

Zdjęcie tablicy ogłoszeń w metalowej ramie z daszkiem z napisem Wołowno

Sołtys Sołectwa Wołowno składa serdeczne podziękowanie dla mieszkańców zaangażowanych w wykonanie oraz zainstalowanie nowej tablicy ogłoszeń w naszej miejscowości. Tablica została wykonana własnoręcznie, estetycznie oraz dokładnie, zatem oprócz funkcji informacyjnej z całą pewnością będzie również ozdobą naszej miejscowości przez wiele lat. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za podjęcie inicjatywy. 

Grafika z polami wyboru na karcie do głosowania. W tle postać kobiety z wyciągniętą dłonią

28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podaje do publicznej wiadomości treści uchwał odnoszących się do przeprowadzenia wyborów oraz wykonania spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Grafika ze statuetką oraz logo z tekstem: floriany.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023.

Zdjęcie żaglówek. Z prawej strony grafika z kołem sterowym i napisem sternik.

3 kwietnia 2023 r. wystartowała kolejna odsłona konkursu „STERNIK”. To już trzecia edycja, w której zapraszamy do udziału środowiska samorządowe i administrację, lokalny biznes oraz ochronę  zdrowia i organizacje pozarządowe.

Zdjęcie żołnierzy podczas zbiórki.

Wojskowe Centrum Rekrutacji zaprasza do udziału w szkoleniach wojskowych dla cywili pod hasłem „Trenuj jak żołnierz”. To poszerzona wersja projektu znanego pod nazwą „Trenuj z wojskiem”.

Logo w kształcie koła z liściem laurowym, wyobrażeniem muszli i baranka oraz napisem: stowarzyszenie, szlak świętej warmii. warnijski kunsztyk

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane ma promować nowa marka: Warnijski kunsztyk.