Sołtys i Rada Sołecka Jonkowa mają zaszczyt zaprosić mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w niedzielę 30 czerwca 2024 r. w budynku Domu Strażaka przy ul. Lipowej 2. Pierwszy termin zebrania upływa o godzinie 17:00, drugi termin o godzinie 17:15.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie.
  2. Sprawozdanie z działalności za 2023 r.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski
  4. Zamknięcie zebrania.