Niebawem w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności. Celem tego dokumentu jest takie zaplanowanie sposobów przemieszczania się w MOF Olsztyna, które pozwolą każdemu mieszkańcowi docierać do pracy czy szkoły bezpiecznie, komfortowo i sprawnie.

Istotna jest także dbałość o ekologię, ponieważ PZM ma wskazywać działania zachęcające do korzystania z przyjaznych środowisku środków transportu, takich jak: autobusy, tramwaje, pojazdy elektryczne czy rowery. Ma to zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Zanim zaczniemy dyskusję nad tym, jaki ma być PZM, warto sprawdzić aktualną sytuację – jak nam, Mieszkańcom MOF-u, podróżuje się do codziennych celów.

W związku z tym zapraszamy do udziału w badaniach poprzedzających te konsultacje – ankieta pt. Jak się przemieszczamy w aglomeracji olsztyńskiej, którą znajdą Państwo tutaj: https://tiny.pl/9mm69, pomoże w takim przygotowaniu dokumentu, by odpowiadał on na realne potrzeby mieszkańców.

Odpowiedź na pytania w niej zawarte zajmie około 10 minut, można to zrobić do 25 sierpnia (środa). Zapraszamy serdecznie do jej wypełnienia.

 

 Grafika przedstawiająca osoby poruszające się różnymi środkami komunikacji. Napis: Jak przemieszczać się w MOF? Ankieta: 4-25.08.2021.

Banner w formacie PDF (rozmiar pliku: 90 kB)

 

Konsultacje zapalnowano w III etapach:

I etap (16 sierpnia – 27 września 2021 r.)

II etap (18 października – 27 grudnia 2021 r.)

III etap (24 lutego – 11 maja 2022 r.)

Etap 1. Spotkania konsultacyjne w ramach etapu planowane są we wrześniu 2021 r.

Celem pierwszego etapu jest poinformowanie mieszkańców o założeniach Planu oraz zebranie potrzeb i oczekiwań względem dokumentu oraz propozycji konkretnych działań i zadań. Dzięki zebranych opiniom, a także realizowanym badaniom społecznym oraz diagnozie stanu aktualnego, powstaną założenia do Planu.

Etap 2. Spotkania konsultacyjne w ramach etapu planowane są w listopadzie 2021 r.

Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie wytycznych do Planu. Wspólne zweryfikowanie, czy przyjęte założenia zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców. Na tym etapie uczestnicy konsultacji będą mieli również okazję podzielić działania i zadania na obszary oraz nadać im priorytet. To etap rekomendacji priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób.

Etap 3. Spotkania konsultacyjne w ramach etapu planowane są w marcu 2022 r

Celem trzeciego etapu konsultacji jest prezentacja gotowego Planu oraz zebranie opinii, uwag i propozycji do ostatecznej wersji dokumentu. To także etap strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli omówienie wpływu wynikających z niego działań na środowisko.

 

Źródło informacji: https://konsultacje.olsztyn.eu/

 

Grafika przedstawiająca logo i napis: mobilność w MOF

Logo w formacie PDF (rozmiar pliku: 5 kB)