Dyrektorzy Szkół Podstawowych we Wrzesinie i w Nowym Kawkowie przygotowali i złożyli do Urzędu Gminy w Jonkowie wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z  rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

 

Gmina Jonkowo jako organ prowadzący sporządziła wniosek zbiorczy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym Szkole Podstawowej we Wrzesinie przyznano  49 060 zł a Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie 67 044 zł. Środki są przeznaczone na wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne z przedmiotów: geografia, biologia, fizyka, chemia. Dyrektorzy planują zakupić m. in. projektory multimedialne, mikroskopy, mierniki, szafy laboratoryjne z wyposażeniem do przeprowadzania doświadczeń na lekcji chemii, modele anatomiczne organów na biologię, modele atomów, zestawy do demonstracji praw fizyki dzięki czemu uczniom naszych szkół  łatwiej będzie zrozumieć i przyswoić wiedzę z tych przedmiotów.

Młodzież Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie już korzysta z takich udogodnień, ponieważ szkoła w roku 2020 otrzymała 66 972 zł i zakupiła pomoce dydaktyczne, które urozmaicają zajęcia i ułatwiają zrozumienie najtrudniejszych pojęć i zjawisk.