Czym jest PZMM?

To skrót od pełnej nazwy dokumentu: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej, z angielskiego: Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). To kompleksowy i strategiczny dokument, traktowany jako narzędzie do planowania sposobów przemieszczania się w określonym ośrodku miejskim. Uwzględnia szeroki kontekst funkcjonowania miasta w perspektywie wieloletniej. Wiąże się z koniecznością ograniczania liczby aut na rzecz rowerów i środków komunikacji zbiorowej. Ma zmniejszyć konsekwencje emisji CO2 dla środowiska i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg.

Pieszo, hulajnogą, autobusem – byle dalej od katastrofy klimatycznej!

Niestety, wnioski z opublikowanego ostatnio raportu IPCC (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, pol. Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu) pt. „Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne” nie są optymistyczne: klimat Ziemi zmienił się poważnie, a niektóre z tych zmian są już nieodwracalne. I tak, to emisje CO2 i gazów cieplarnianych spowodowane działalnością człowieka są za to odpowiedzialne. W tej chwili temperatura na Ziemi jest wyższa o ponad 1º C w stosunku do okresu 1850-1900 i ciągle rośnie. Dlatego działania, mające na celu zatrzymanie katastrofy klimatycznej, trzeba podejmować natychmiast!

I choć czasem wydaje się nam, że nie możemy wiele, to naprawdę każda mała rzecz ma znaczenie, także codzienny wybór sposobu dotarcia do celu. Dlatego właśnie zacznijmy od prostej rzeczy – od wypełnienia ankiety i udziału w konsultacjach społecznych (o ich szczegółach w najbliższym czasie).

 

Co ma ankieta on-line do PZMM?

Odpowiedź jest prosta: by uwzględnić kontekst miejsca, dla którego przygotowuje się PZMM, trzeba ten kontekst poznać. Dlatego właśnie badania, które aktualnie trwają, są niezbędne. Ich wyniki pozwolą poznać, jakie są nasze, mieszkańców MOF Olsztyna, nawyki związane z przemieszczaniem się, i jakie są nasze potrzeby związane z komunikacją.

 

Na czym polegają badania?

Badania mają formę ankiety: link. Tworzą ją pytania zamknięte, z tzn. kafeterią, czyli listą możliwych odpowiedzi. Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy warto na nie odpowiedzieć, pamiętajcie, że każda opinia jest ważna, bo pozwala poznać unikatową perspektywę osoby, która ją wypełniła. Potrzeba na to 10 minut. To także drobny, ale ważny krok w dbaniu o naszą planetę. Zapraszamy do udziału – link jest tutaj: https://tiny.pl/9mm69.