Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Tekst jednolity w Dz. U. 2022, poz. 1343, z późn. zm.), Gmina Jonkowo ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Załącznik:

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plik PDF, rozmiar: 162 kB)