Cyberbezpieczeństwo odnosi się do szerokiego zakresu różnych działań przestępczych, w których jako podstawowe narzędzie lub jako główny cel wykorzystywane są komputery i systemy informacyjne. W trosce o Państwa bezpieczeństwo w rozwinięciu artykułu prezentujemy broszurę zawierającą podstawowe informacje o formach cyberprzestępczości oraz sposobach ochrony przed takimi atakami.

 

Załącznik:

Broszura informacyjna pt.: "Cyberbezpieczeństwo - informacje dla osób na rzecz, których realizowane jest zadanie publiczne". (format pliku: PDF, rozmiar: 167 kB)