Sołtys Sołectwa Wołowno składa serdeczne podziękowanie dla mieszkańców zaangażowanych w wykonanie oraz zainstalowanie nowej tablicy ogłoszeń w naszej miejscowości. Tablica została wykonana własnoręcznie, estetycznie oraz dokładnie, zatem oprócz funkcji informacyjnej z całą pewnością będzie również ozdobą naszej miejscowości przez wiele lat. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za podjęcie inicjatywy. 

W najbliższej przyszłości planuje się również zainstalowanie kolejnej tablicy ogłoszeń na osiedlu w pobliżu ulicy Klonowej. 

Z wyrazami szacunku:
Joanna Marczewska