28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podaje do publicznej wiadomości treści uchwał odnoszących się do przeprowadzenia wyborów oraz wykonania spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

 

Załączniki:

Pismo przewodnie w sprawie wyborów (plik PDF, rozmiar 60 kB)

Informacja dotycząca wykonania spisu (plik PDF, rozmiar 60 kB)

Wzór porozumienia pomiędzy gminą, a izbą rolniczą (plik PDF, rozmiar 39 kB)

Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. (plik PDF, rozmiar 342 kB)

Uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. (plik PDF, rozmiar 82 kB)