Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 19 września 2022 r. o godz. 17:00 przy świetlicy wiejskiej. W przypadku braku kworum drugi termin będzie przypadał na 19 września o godzinie 17:15.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.
  2. Głosowanie i zatwierdzenie projektu porządku obrad oraz stwierdzenie praworządności obrad.
  3. Wybór przewodniczącego.
  4. Sprawozdanie sołtysa z realizacji budżetu.
  5. Ustalenie budżetu wiejskiego na rok 2023.
  6. Zmiany przedsięwzięć budżetu lub ich zakresu za rok 2022.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie zebrania.

Uczestniczysz – decydujesz!

Sołtys Nowego Kawkowa
Jan Dowgielewicz
wraz z radą sołecką