Sołtys oraz Rada Sołecka sołectwa Gutkowo-Wilimowo zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 września (środa) o godz. 18:00. W przypadku braku kworum II termin wyznaczony zostaje na godz. 18:15.

 

Miejsce spotkania:

Budynek Oratorium przy parafii św. Wawrzyńca, ul. Bałtycka 135 w Olsztynie.

Tematy zebrania:

  1. Sprawozdanie sołtysa z działalności
  2. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały rozdysponowania Funduszu Sołeckiego.
  3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie mienia sołeckiego.
  4. Sprawy różne.

Zapraszają Paweł Karpeza – Sołtys wraz z Radą Sołecką.