Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, firma Wolański sp. z o.o. z Warszawy, realizuje badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja efektów wsparcia w ramach II osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020. Jednym z celów badania jest ocena wpływu inwestycji transportowych na poprawę jakości transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polska Wschodnia.

 

 W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej

 

Załącznik:

List polecający Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla firmy Wolański sp. z o.o. (plik PDF, rozmiar: 123 kB)