Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej w srócie: KRUS) zaprasza na bezpłatną rehabilitację leczniczą w centrach rehabilitacji rolników.

 

Na rehabilitację leczniczą realizowaną za pośrednictwem KRUS kierowane są osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które:

  • cierpią na schorzenia związane z układem ruchu lub mają problemy z układem krążenia,
  • uległy wpadkowi przy pracy,
  • z powodów zdrowotnych są zagrożone utratą zdolności do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,
  • zostały uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji.

 

Aby skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji, organizowanej przez KRUS, trzeba spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie
  • co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (przy czym okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
  • mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy przy zachowaniu zdolności do samodzielnej egzystencji.

 

Więcej informacji na temat świadczenia dostępne w serwisie: https://www.gov.pl/web/krus/rehabilitacja-lecznicza

 

Załącznik:

Plakat informacyjny dotyczący korzystania z rehabilitacji leczniczej w ramach KRUS (plik zawiera mapę) - (format: PDF, rozmiar: 297 kB)