Księdzu Proboszczowi Parafii pw. św. Marii Magdaleny we Wrzesinie, Zdzisławowi Milewiczowi, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Radni, Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

 

Ramka z kondolencjami o treści jak we wstępie artykułu.