Pani Irenie Chmarycz wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo oraz pracownicy urzędu.

 

Ramka z kondolencjami o treści jak we wstępie artykułu.