Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie na dzień 29 września 2023 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz.10:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.