Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 29 września 2023 r. o godzinie 10:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie.
  5. Rozpatrzenie pisma dot. Uchwały Nr LXVII/533/2023 Rady Gminy Jonkowo z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  7. Sprawy różnie.
  8. Zamknięcie posiedzenia.