Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 15 lipca 2020 roku na godzin 15.40, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Jonkowo.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.