Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jonkowo zwołanej na wniosek Wójta Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 roku o godzinie 7:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031 - dyskusja, głosowanie
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok - dyskusja, głosowanie
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji
  7. Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - dyskusja, głosowanie.
  8. Zamknięcie obrad.