Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o posiedzeniu komisji  w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2021 -2033.
  4. Zaopiniowanie zmiany budżetu na rok 2021.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować do sekretariatu Rady Gminy.