Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady siedemdziesiątej siódmej (LXXVII) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 28 marca  2024 roku o godz.13:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja , głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 r. - opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2024 roku” - opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (nazwa ulicy: Szafirowa) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkaniowy nr 2, pow. użytkowa 58,30 m², położony na działce nr ewidencyjny 68/5 obręb Godki) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.- opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.