Przewodnicząca Komisji Budżetowej - Bożena Łochajewska oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Janina Tyburska, zwołują wspólne posiedzenie Komisji na dzień 12.04.2024 r.  które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu 2023 roku.
  5. Zamknięcie posiedzenia.